Med reservation för vissa förändringar – presenteras här årets karta!