VAR KAN JAG PARKERA MIN BIL?
GRATIS PARKERING SKER PÅ DE UTMARKERADE PARKERINGSPLATSER SOM FINNS I ANSLUTNING TILL START OCH MÅLOMRÅDET VID BODELEFÄLTEN. DET FINNS OCKSÅ PARKERINGAR VID SVENSKHOLMEN OCH SNÄCKAN.

FINNS DET OMKLÄDNINGSRUM OCH DUSCH?
OMKLÄDNING OCH BEGRÄNSAT MED DUSCHAR FINNS VID START OCH MÅLOMRÅDE. VI TAR EJ ANSVAR FÖR FÖRLORADE VÄRDESAKER.

HUR GAMMAL MÅSTE JAG VARA FÖR ATT FÅ VARA MED I LOPPET?
ÅLDERSGRÄNSEN FÖR ATT DELTA I UDDEVALLA RDR ÄR 18 ÅR. MAN KAN SOM 15-ÅRING DELTA MED FÖRÄLDRARS TILLSTÅND. FULLMAKT KRÄVS DÅ.

VAD HÄNDER EFTER ATT JAG ANMÄLT MIG?
EFTER ATT DU ANMÄLT DIG SKICKAR VI EN BEKRÄFTELSE VIA E-MAIL. CA TVÅ VECKOR INNAN TÄVLINGSDAG SKICKAR VI UT ETT TÄVLINGS-PM MED MER INFORMATION.

KAN MAN TÄVLA I LAG?
NJA. LÄS HÄR

HUR VET JAG VART JAG SKALL SPRINGA?
BANAN ÄR UTMARKERAD MED SNITSLAR, PILAR OCH FUNKTIONÄRER

MÅSTE JAG KUNNA SIMMA?
JA. DU SKALL KUNNA SIMMA MER ÄN 50 METER.

VAD GÖR JAG OM JAG BEHÖVER BRYTA LOPPET?
DU KONTAKTAR NÄRMSTA FUNKTIONÄR. DENNE TAR DÅ AV DIN NUMMERLAPP OCH KONTAKTAR TÄVLINGSADMINISTRATIONEN.

VAD HÄNDER OM JAG SKADAR MIG UNDER LOPPET?
BEHÖVER DU LÄKARVÅRD KONTAKTAR NÄRMSTA FUNKTIONÄR SJUKSKÖTERSKA ELLER AMBULANS. DET KOMMER FINNAS UTBILDAD SJUKVÅRDSPERSONAL VID START/MÅLOMRÅDET

FÅR MAN PRIS EFTER TÄVLINGEN?
JA. MEN VAD PRISET ÄR ÄNNU INTE OFFICIELLT.

FINNS DET MAT PÅ OMRÅDET?
JA. DET KOMMER ATT SÄLJAS MAT PÅ OMRÅDET.

VILKEN UTRUSTNING KRÄVS FÖR ATT DELTAGA?
ORDENTLIGA TRÄNINGSSKOR OCH TRÄNINGSKLÄDER ÄR ATT FÖREDRA.

GENERELLT

 • DELTAGARE MÅSTE FÖLJA OCH FÅR EJ AVVIKA FRÅN DEN UTMARKERADE TÄVLINGSBANAN.
 • DELTAGARE MÅSTE ACCEPTERA ANVISNINGAR PÅ BANAN OCH VID VARJE HINDER FRÅN FUNKTIONÄRER.
 • DE DELTAGARE SOM AV NÅGOT SKÄL INTE KAN ELLER VILL GENOMFÖRA ETT HINDER, FORTSÄTTER LOPPET, MEN FÖRUTOM TÄVLAN. (TA AV NUMMERLAPPEN OCH GE TILL FUNKTIONÄR)
 • I INGET AV UDDEVALLA RDRS HINDER FÅR MAN DYKA MED HUVUDET FÖRST.

ANSVAR OCH RISK

 • DELTAGARE TÄVLAR PÅ EGEN RISK OCH HAR INTE RÄTT ATT RIKTA NÅGRA SOM HELST KRAV MOT VARKEN UDDEVALLA RDR ELLER MARKÄGAREN FÖRE, UNDER ELLER EFTER LOPPET. DELTAGAREN SKA PÅ BÄSTA SÄTT FÖRBEREDA SIG FÖR LOPPET GENOM TRÄNING, SAMT ATT TA DEL AV DEN INFORMATION SOM KOMMUNICERAS OCH PUBLICERAS FÖRE LOPPET.
 • ALLA DELTAGARE MÅSTE VARA SIMKUNNIGA OCH KUNNA SIMMA MINST 50 METER I DJUPT VATTEN OCH KALLT VATTEN.
 • HINDER I TRÅNGA UTRYMMEN SOM T EX KRYPA I RÖR REKOMMENDERAS INTE FÖR DELTAGARE MED KLAUSTROFOBI ELLER ASTMA.

FÖRSÄKRING
VI REKOMMENDERAR VARJE DELTAGARE ATT TECKNA EN SEPARAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING.

SKOR OCH KLÄDER

 • ALLA DELTAGARE MÅSTE ANVÄNDA SKOR.
 • SPIKSKOR ÄR INTE TILLÅTET ATT ANVÄNDA. DU FÖRSTÖR HINDREN SAMT RISKERAR ATT SKADA DIN MEDTÄVLANDE. UPPTÄCKS NÅGON MED SPIKSKOR KOMMER DENNA ATT AVVISAS FRÅN BANAN, UTAN MÖJLIGHET TILL ÅTERBETALNING.
 • DRÄKTER ELLER KOSTYMER SKA UTFORMAS SÅ DE INTE UTGÖR EN FARA FÖR DELTAGAREN ELLER ANDRA.

ALKOHOL OCH DROGER
DELTAGARE FÅR INTE VARA PÅVERKADE AV ALKOHOL ELLER DROGER.

MILJÖ OCH SKRÄP
ALLA DELTAGARE SKA KASTA SKRÄP I DE AVFALLSKORGAR SOM FINNS I START- OCH MÅLOMRÅDET, SAMT VID VISSA HINDER.

AVBRYTA TÄVLING
OM DELTAGAREN VILL ELLER MÅSTE AVBRYTA TÄVLINGEN SKER DETTA HELST VID ETT HINDER. FUNKTIONÄREN VID HINDRET TAR DÅ AV DELTAGARENS NUMMERLAPP OCH MEDDELAR UDDEVALLA RDRS TÄVLINGSORGANISATION ATT DELTAGAREN AVBRUTIT TÄVLINGEN.

SJUKVÅRD OCH SÄKERHET
PÅ PLATS PÅ TÄVLINGEN FINNS SJUKVÅRD I FORM AV MOBILA SJUKVÅRDSTEAM SAMT SJUKVÅRDSTÄLT MED NÖDVÄNDIG AKUT SJUKVÅRD MED SJUKVÅRDSUTBILDAD PERSONAL.SAMTLIGA HINDERVÄRDAR ÄR UTRUSTADE MED MOBILTELEFONER OCH KAN KALLA PÅ SJUKVÅRD SOM KOMMER TILL HINDRET.

PERSONLIG EGENDOM
UDDEVALLA RDR ANSVARAR INTE FÖR STÖLD, BROTT ELLER FÖRLUST AV PERSONLIG EGENDOM UNDER LOPPET. DET ÅLIGGER DÄRFÖR VARJE DELTAGARE OM DEN ANSER DET NÖDVÄNDIGT ATT TECKNA EN EGEN FÖRSÄKRING SOM TÄCKER DETTA.

BANDRAGNING, HINDER OCH VATTENSTATIONER
DELTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT UDDEVALLA RDR NÄRSOMHELST KAN ÄNDRA BANDRAGNING (LÄNGD OCH FORM), HINDER (ANTAL OCH FORM) ELLER VATTENSTATIONER (ANTAL OCH PLACERING). DE BANKARTOR SOM PUBLICERAR SKA SES SOM EN SKISS FÖR HUR LOPPET SKULLE KUNNA SE UT. HINDER KAN LÄGGAS TILL OCH ANDRA KAN TAS BORT FRÅN DESSA SKISSER UTAN ATT DELTAGAREN KAN RIKTA NÅGRA SOM HELST KRAV PÅ ERSÄTTNING ELLER MOTSVARANDE MOT UDDEVALLA RDR.

BILDER OCH VIDEOS
BILDER OCH VIDEOS SOM TAS PÅ DELTAGAREN UNDER TÄVLINGEN TILLHÖR UDDEVALLA RDR OCH DELTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT UDDEVALLA RDR HAR RÄTT ATT ANVÄNDA DESSA BILDER HUR UDDEVALLA RDR ÄN ÖNSKAR. DETTA INNEFATTAR ÄVEN ATT UDDEVALLA RDR FÅR ANVÄNDA BILDERNA I MARKNADSFÖRING UTAN ATT ERSÄTTNING UTGÅR TILL DELTAGAREN.

TIDTAGNING
VI TAR INTE TID PÅ DELTAGARNA.

PERSONUPPGIFTER
UDDEVALLA RDR HAR RÄTT ATT I SIN VERKSAMHET SAMLA IN OCH BEHANDLA DELTAGARNAS PERSONUPPGIFTER. UDDEVALLA RDR HAR OCKSÅ RÄTT ATT GÖRA UTSKICK TILL DELTAGARNA I MARKNADSFÖRINGSSYFTE.

ÖVRIGT

 • DELTAGARE KAN DISKVALIFICERAS OCH AVVISAS OM DE UPPVISAR FARLIGT ELLER AGGRESSIVT BETEENDE PÅ BANAN, VID HINDREN ELLER INTE FÖLJER DE RIKTLINJER SOM BESKRIVS OVAN.
 • VID DÅLIGT VÄDER HAR UDDEVALLA RDR RÄTT ATT SENARELÄGGA TÄVLINGEN ELLER AVBRYTA DEN. DELTAGARAVGIFTEN ÅTERBETALAS DÅ INTE.
 • ALLA DELTAGARE MÅSTE FÖLJA LOKALA LAGAR OCH UPPFÖRA SIG ANSVARSFULLT OCH RESPEKTFULLT MOT ÖVRIGA DELTAGARE, PUBLIK OCH ARRANGÖR.