Tävlingen
HUR GÅR TÄVLINGEN TILL?
MAN STARTAR I GRUPPER OM CA 30 STYCKEN, MED CA 5 MINUTERS MELLANRUM.
DELTAGAREN SKALL TA SIG FRÅN START TILL MÅL VIA EN UTMARKERAD SJU KILOMETER LÅNG BANA SOM BESTÅR AV PLAN MARK, TERRÄNG, KUPERAD TERRÄNG, VATTEN OCH MER ÄN 20 HINDER.

VILKEN TYP AV HINDER ÄR DET?
NI KOMMER MÖTAS AV BÅDE BYGGDA OCH NATURLIGA HINDER. HINDREN ÄR AV BLANDAD KARAKTÄR; KLÄTTRA, KRYPA GENOM RÖR, ÅLA SIG I VATTNET, SIMMA, HOPPA, BÄRA OCH KRYPA.

HUR GÖR JAG OM JAG INTE KLARAR ETT HINDER?
OM DU INTE SKULLE KLARA AV ETT HINDER KOMMER DET ATT FINNAS LÄTTARE MEN MER TIDSKRÄVANDE ALTERNATIV.

VAD SKILJER DENNA TÄVLINGEN MOT LIKNANDE TÄVLINGAR?
DENNA RIKTAR SIG TILL DE FLESTA IDROTTSUTÖVARE OCH MOTIONÄRER. VI FÖRSÖKER HA EN LAGOM NIVÅ PÅ TÄVLINGEN, UTMANANDE MEN ÄNDÅ TUFF, BÅDE HINDER OCH TIDEN ÄR DIN FIENDE LÄNGS DEN CA SJU KILOMETER LÅNGA BANAN. TÄVLINGEN UTSPELAR SIG PÅ EN VACKER PLATS TILL SKILLNAD MOT DE FLESTA ANDRA TÄVLINGAR I SAMMA GENRE. SAMTIDIGT SOM DU FÅR EN GRYM UTMANING FÅR DU EN REJÄL NATURUPPLEVELSE.

OMKLÄDNING OCH PARKERING
PARKERING SKER PÅ DE UTMARKERADE PARKERINGSPLATSER SOM FINNS I ANSLUTNING TILL START OCH MÅLOMRÅDET VID BODELEFÄLTEN. SE KARTA NEDAN.
OMKLÄDNING OCH DUSCH FINNS VID START OCH MÅLOMRÅDE. SE KARTA NEDAN. VI TAR EJ ANSVAR FÖR FÖRLORADE VÄRDESAKER.

VILLKOR

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I RUN! DIRT! RACE! UDDEVALLA
GENERELLT
LÄS NOGA GENOM VILLKOR FÖR DELTAGANDE. GENOM ATT ANMÄLA DIG TILL EN TÄVLING SÅ MEDGER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT VILLKOREN SAMT ATT DU ÄR BUNDEN AV DESSA.

UDDEVALLA RDR
UDDEVALLA RDR ÄR ETT HINDERBANELOPP DÄR DELTAGARNA SPRINGER EN BANA SOM ÄR CA 7 KILOMETER. PÅ BANAN FINNS DET ÖVER 15 HINDER SOM DELTAGAREN SKA TA SIG FÖRBI. HINDRENA ÄR BÅDE AV KONSTRUERAD KARAKTÄR, SÅVÄL SOM NATURLIGA HINDER. DET KOMMER ATT VARA HINDER BYGGDA AV STÄLLNINGAR, TRÄHINDER, BILDÄCK, RÖR, NÄT MED MERA. DE NATURLIGA HINDREN KOMMER PRIMÄRT VARA RELATERADE TILL VATTNET SOM ÄR INTILL BANAN.

REGLER FÖR DELTAGANDE

ÅLDERSGRÄNS
ÅLDERSGRÄNSEN FÖR ATT DELTA I UDDEVALLA RDR ÄR 18 ÅR. MAN KAN SOM 15-ÅRING DELTA MED FÖRÄLDRARS TILLSTÅND. FULLMAKT KRÄVS DÅ.

ANMÄLAN
ANMÄLAN TILL UDDEVALLA RDR SKER VIA WWW.RUNDIRTRACE.COM
IDENTITETSKONTROLL MOT UPPVISANDE AV GILTIG LEGITIMATION KOMMER ATT GÖRAS PÅ TÄVLINGSDAGEN PÅ PLATSEN FÖR UTHÄMTNING AV STARTKUVERT.INGEN ÅTERBETALNING AV STARTAVGIFTEN SKER OM ID SAKNAS.
KÖPTA BILJETTER ÅTERBETALAS EJ.

VID INSTÄLLT ELLER UPPSKJUTET EVENEMANG KAN INTE EN KÖPT BILJETT ÅTERBETALAS, DOCK GÄLLER KÖPT BILJETT VID FRAMFLYTTAT EVENEMANG.

REGLER VID HINDER OCH PÅ BANAN

GENERELLT
DELTAGARE MÅSTE FÖLJA OCH FÅR EJ AVVIKA FRÅN DEN UTMARKERADE TÄVLINGSBANAN.
DELTAGARE MÅSTE ACCEPTERA ANVISNINGAR PÅ BANAN OCH VID VARJE HINDER FRÅN FUNKTIONÄRER.
DE DELTAGARE SOM AV NÅGOT SKÄL INTE KAN ELLER VILL GENOMFÖRA ETT HINDER, FORTSÄTTER LOPPET, MEN FÖRUTOM TÄVLAN. (TA AV NUMMERLAPPEN OCH GE TILL FUNKTIONÄR)
I INGET AV UDDEVALLA RDRS HINDER FÅR MAN DYKA MED HUVUDET FÖRST.
ANSVAR OCH RISK
DELTAGARE TÄVLAR PÅ EGEN RISK OCH HAR INTE RÄTT ATT RIKTA NÅGRA SOM HELST KRAV MOT VARKEN UDDEVALLA RDR ELLER MARKÄGAREN FÖRE, UNDER ELLER EFTER LOPPET. DELTAGAREN SKA PÅ BÄSTA SÄTT FÖRBEREDA SIG FÖR LOPPET GENOM TRÄNING, SAMT ATT TA DEL AV DEN INFORMATION SOM KOMMUNICERAS OCH PUBLICERAS FÖRE LOPPET.
ALLA DELTAGARE MÅSTE VARA SIMKUNNIGA OCH KUNNA SIMMA MINST 50 METER I DJUPT VATTEN OCH KALLT VATTEN.
HINDER I TRÅNGA UTRYMMEN SOM T EX KRYPA I RÖR REKOMMENDERAS INTE FÖR DELTAGARE MED KLAUSTROFOBI ELLER ASTMA.
FÖRSÄKRING
VI REKOMMENDERAR VARJE DELTAGARE ATT TECKNA EN SEPARAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING.

SKOR OCH KLÄDER
ALLA DELTAGARE MÅSTE ANVÄNDA SKOR.
SPIKSKOR ÄR INTE TILLÅTET ATT ANVÄNDA. DU FÖRSTÖR HINDREN SAMT RISKERAR ATT SKADA DIN MEDTÄVLANDE. UPPTÄCKS NÅGON MED SPIKSKOR KOMMER DENNA ATT AVVISAS FRÅN BANAN, UTAN MÖJLIGHET TILL ÅTERBETALNING.
DRÄKTER ELLER KOSTYMER SKA UTFORMAS SÅ DE INTE UTGÖR EN FARA FÖR DELTAGAREN ELLER ANDRA.
ALKOHOL OCH DROGER
DELTAGARE FÅR INTE VARA PÅVERKADE AV ALKOHOL ELLER DROGER.

MILJÖ OCH SKRÄP
ALLA DELTAGARE SKA KASTA SKRÄP I DE AVFALLSKORGAR SOM FINNS I START- OCH MÅLOMRÅDET, SAMT VID VISSA HINDER.

AVBRYTA TÄVLING
OM DELTAGAREN VILL ELLER MÅSTE AVBRYTA TÄVLINGEN SKER DETTA HELST VID ETT HINDER. FUNKTIONÄREN VID HINDRET TAR DÅ AV DELTAGARENS NUMMERLAPP OCH MEDDELAR UDDEVALLA RDRS TÄVLINGSORGANISATION ATT DELTAGAREN AVBRUTIT TÄVLINGEN.

SJUKVÅRD OCH SÄKERHET
PÅ PLATS PÅ TÄVLINGEN FINNS SJUKVÅRD I FORM AV MOBILA SJUKVÅRDSTEAM SAMT SJUKVÅRDSTÄLT MED NÖDVÄNDIG AKUT SJUKVÅRD MED SJUKVÅRDSUTBILDAD PERSONAL. SAMTLIGA HINDERVÄRDAR ÄR UTRUSTADE MED MOBILTELEFONER OCH KAN KALLA PÅ SJUKVÅRD SOM KOMMER TILL HINDRET.

PERSONLIG EGENDOM
UDDEVALLA RDR ANSVARAR INTE FÖR STÖLD, BROTT ELLER FÖRLUST AV PERSONLIG EGENDOM UNDER LOPPET. DET ÅLIGGER DÄRFÖR VARJE DELTAGARE OM DEN ANSER DET NÖDVÄNDIGT ATT TECKNA EN EGEN FÖRSÄKRING SOM TÄCKER DETTA.

BANDRAGNING, HINDER OCH VATTENSTATIONER
DELTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT UDDEVALLA RDR NÄRSOMHELST KAN ÄNDRA BANDRAGNING (LÄNGD OCH FORM), HINDER (ANTAL OCH FORM) ELLER VATTENSTATIONER (ANTAL OCH PLACERING). DE BANKARTOR SOM PUBLICERAR SKA SES SOM EN SKISS FÖR HUR LOPPET SKULLE KUNNA SE UT. HINDER KAN LÄGGAS TILL OCH ANDRA KAN TAS BORT FRÅN DESSA SKISSER UTAN ATT DELTAGAREN KAN RIKTA NÅGRA SOM HELST KRAV PÅ ERSÄTTNING ELLER MOTSVARANDE MOT UDDEVALLA RDR.

BILDER OCH VIDEOS
BILDER OCH VIDEOS SOM TAS PÅ DELTAGAREN UNDER TÄVLINGEN TILLHÖR UDDEVALLA RDR OCH DELTAGAREN SAMTYCKER TILL ATT UDDEVALLA RDR HAR RÄTT ATT ANVÄNDA DESSA BILDER HUR UDDEVALLA RDR ÄN ÖNSKAR. DETTA INNEFATTAR ÄVEN ATT UDDEVALLA RDR FÅR ANVÄNDA BILDERNA I MARKNADSFÖRING UTAN ATT ERSÄTTNING UTGÅR TILL DELTAGAREN.

TIDTAGNING
VI KOMMER INTE ATT TA TIDEN FÖR DELTAGARNA, FÖRUTOM FÖR ELITKLASSEN.

PERSONUPPGIFTER
UDDEVALLA RDR HAR RÄTT ATT I SIN VERKSAMHET SAMLA IN OCH BEHANDLA DELTAGARNAS PERSONUPPGIFTER. UDDEVALLA RDR HAR OCKSÅ RÄTT ATT GÖRA UTSKICK TILL DELTAGARNA I MARKNADSFÖRINGSSYFTE.

ÖVRIGT
DELTAGARE KAN DISKVALIFICERAS OCH AVVISAS OM DE UPPVISAR FARLIGT ELLER AGGRESSIVT BETEENDE PÅ BANAN, VID HINDREN ELLER INTE FÖLJER DE RIKTLINJER SOM BESKRIVS OVAN.
VID DÅLIGT VÄDER HAR UDDEVALLA RDR RÄTT ATT SENARELÄGGA TÄVLINGEN ELLER AVBRYTA DEN. DELTAGARAVGIFTEN ÅTERBETALAS DÅ INTE.
ALLA DELTAGARE MÅSTE FÖLJA LOKALA LAGAR OCH UPPFÖRA SIG ANSVARSFULLT OCH RESPEKTFULLT MOT ÖVRIGA DELTAGARE, PUBLIK OCH ARRANGÖR.